Mahjong Heaven

Over Mahjong Heaven

Mahjong Heaven is een website die gewijd is aan mahjong spelletjes. We bieden een collectie spelletjes aan die met de hand geselecteerd zijn. Dit zijn enkel de beste spellen die we kunnen vinden, in combinatie met sommige spellen die we zelf hebben ontwikkeld. Je kan op onze website ook allerlei informatie over mahjong vinden, zoals de geschiedenis, spelregels, strategie tips en meer.

Mahjong Heaven is een initiatief van Tokke BV, Houwaartsebaan 51, 3220 Holsbeek, België (VAT BE0738.485.942).